• EN
  • TEŻ … NIESFORMA.

    Jest to projekt edukacyjny skierowany do dzieci, powstały w 2013 roku, odbywający się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w ramach cyklicznych akcji Zamkowych „Zima w Zamku”, „Lato w Zamku” oraz „Strefa Zabawy”. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym („Miasto w mieście”, „Miasto jako plac zabaw”, „Muzy”, „Kolor w architekturze” ) oraz przedszkolnym (roczny cykl spotkań „Przestrzeń Bajki”). W trakcie warsztatów dzieci wspólnie tworzą przestrzeń w formie makiety lub instalacji. Zajęcia przybliżają dzieciom tematykę związaną z podstawowymi pojęciami związanymi z miastem, urbanistyką i architekturą.